İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

Beynəlxalq əməkdaşlıq

Beynəlxalq proqramlarda iştirak


ERRA - Energy Regulators Regional Association (Macarıstan) - www.erranet.org

NARUC - National Association of Regulatory Utilities Commissioners (ABŞ) - www.naruc.org

EMRA - Energy Market Regulatory Association (Türkiyə) - www.epdk.gov.tr

USAID - United States Agency for International Development (ABŞ) - www.usaid.gov

İNOGATE - İnterstate Oil and Gas Transport to Europe (Avropa Şurası) - www.inogate.org 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası