İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN


Virtual karabakh

195-2

Tariflər

Təbii qazın emal, nəql, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri

Təbii qazın emal, nəql, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri

 

Xidmətlərin adı

Tariflər

(ƏDV ilə,

manat/min m3)

I

II

III

1.

Təbii qazın emalı

5,5

2.

Təbii qazın nəqli (hər 100 km məsafə üçün)

2,0

3.

Təbii qazın qaz paylayıcılarına topdan satışı

75,0

4.

Təbii qazın pərakəndə satışı

 

4.1.

Əhali

 

4.1.1.

illik istehlak həcminin 2200 m3-dək (2200 m3 daxil) olan hissəsi üçün

100,0

4.1.2.

illik istehlak həcminin 2200 m3-dən çox olan hissəsi üçün

200,0

4.2.

Qeyri-əhali

200,0

5.

Magistral qaz kəmərlərinə birbaşa qoşulmaqla istehsal məqsədləri üçün təbii qaz istehlak edən elektrik enerjisi istehsalı müəssisələrinə təbii qazın satışı (aylıq istehlakı 10 milyon m3-dən az olmamaq şərti ilə)

120,0

 

 

Qeydlər: 

1. Cədvəl bölməsinin 3-cü sətri ilə müəyyən edilmiş tarifə mədən vergisi daxildir.

2. Cədvəl bölməsinin 3-cü, 4-cü və 5-ci sətirləri ilə müəyyən edilmiş tariflərə təbii qazın nəqli ilə bağlı bütün xərclər daxildir. 

 

 Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarlarının siyahısı

1. 2016-cı il 28 noyabr tarixli 18 nömrəli Qərar 

2. 2016-cı il 22 dekabr tarixli 19 nömrəli Qərar 

3. 2019-cu il 30 aprel tarixli 2 nömrəli Qərar  

 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası