İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

Tarif (qiymət) Şurası

Katibliyin ştat cədvəli

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının sədrinin
2016-cı il 1 fevral tarixli F-2 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmişdir.
 

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyinin ştat cədvəli

 

Struktur bölmənin və vəzifənin adı

Ştat sayı (vahid)

 
 

1. Rəhbərlik

 

 

Tarif (qiymət) Şurasının katibi (aparat rəhbəri)

1

 

Tarif (qiymət) Şurasının katibinin müavini (aparat rəhbərinin müavini)

1

 

Cəmi:

2

 

2. Təhlil və tənzimləmə şöbəsi

 

 

Şöbə müdiri

1

 

Şöbə müdirinin müavini

1

 

2.1. Enerji, kommunal və su təchizatı xidmətləri sektoru

 

 

Sektor müdiri

1

 

Baş məsləhətçi

2

 

Məsləhətçi

1

 

2.2. Nəqliyyat və rabitə xidmətləri sektoru

 

 

Sektor müdiri

1

 

Baş məsləhətçi

1

 

Aparıcı məsləhətçi

2

 

2.3. Əczaçılıq, ekspertiza və digər xidmətlər sektoru

 

 

Sektor müdiri

1

 

Baş məsləhətçi

1

 

Böyük məsləhətçi

1

 

Aparıcı məsləhətçi

1

 

Məsləhətçi

1

 

Cəmi:

15

 

3. Hüquq, kadrlar və təşkilati işlər şöbəsi

 

 

Şöbə müdiri

1

 

Şöbə müdirinin müavini

1

 

3.1. Hüquq, kadrlar və ümumi işlər sektoru

 

 

Sektor müdiri

1

 

Baş məsləhətçi

1

 

Aparıcı məsləhətçi

1

 

Baş mütəxəssis

1

 

3.2. Maliyyə və təsərrüfat işləri sektoru

 

 

Sektor müdiri

1

 

Baş məsləhətçi

1

 

Aparıcı məsləhətçi

1

 

Baş mütəxəssis

4

 

Cəmi:

13

 

4.Tranzit yükdaşımalar üzrə koordinasiya sektoru

 

 

Sektor müdiri

1

 

Baş məsləhətçi

1

 

Məsləhətçi

1

 

Cəmi:

3

 

YEKUN:

33

 

 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası