İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

QƏRARLAR

02.12.2013

Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə

QƏRAR № 14

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI

QƏRAR №14

Bakı şəhəri, 2 dekabr 2013-cü il

Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin 
tənzimlənməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası QƏRARA ALIR:
1. “Ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, təchizat, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. bu qərarla təsdiq edilmiş tariflərdə ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsulları üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vergilər nəzərə alınmışdır;
2.2. şirkətdaxili tariflərdə vaqonların yüklənməyə verilməsi, onların təmizlənməsi, yüklənməsi və yüklərin yola salınması üçün “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Bakı şəhərindəki dayanacaqlarına çatdırılması xərcləri nəzərə alınmışdır;
2.3. neft məhsullarının topdansatış tariflərinə aksiz və əlavə dəyər vergisi (ƏDV), eləcə də təchizat tarifləri daxil edilmişdir;
2.4. neft məhsullarının satışını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti topdansatış tariflərindən təchizat tariflərini çıxmaqla, təchizat təşkilatları isə topdansatış tarifləri ilə həyata keçirirlər;
2.5. topdansatış tariflərinə neft məhsullarının ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən pərakəndə satış yerlərinə qədər daşınması ilə bağlı olan bütün xərclər daxildir;
2.6. mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, bütün hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər neft məhsullarının topdan və pərakəndə satışını bu qərarla təsdiq edilmiş tariflərlə həyata keçirirlər;
2.7. bu qərarda göstərilən neft məhsulları idxal olunduqda onların satışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş rüsum və vergilər ödənilməklə, bu qərarla təsdiq edilən topdansatış və pərakəndə satış tarifləri əsasında həyata keçirilir.
3. Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının aşağıdakı qərarları ləğv edilsin:
3.1. “Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə” 6 yanvar 2007-ci il tarixli 1 nömrəli Qərarı;
3.2. “Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2007-ci il 06 yanvar tarixli 01 nömrəli qərarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 14 mart 2007-ci il tarixli 10 nömrəli Qərarı;
3.3. “Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2007-ci il 06 yanvar tarixli 1 nömrəli Qərarına əlavə və dəyişikliklərin olunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2007-ci il 14 mart tarixli 10 nömrəli qərarının 2007-ci il 08 yanvar tarixindən tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 26 iyul 2007-ci il tarixli 21 nömrəli Qərarı;
3.4. “Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2007-ci il 06 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 30 dekabr 2009-cu il tarixli 7 nömrəli Qərarı;
3.5. “Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 06 yanvar 2007-ci il tarixli 1 nömrəli qərarına dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 24 noyabr 2011-ci il tarixli 10 nömrəli Qərarı.
4. Bu qərar 3 dekabr 2013-cü il tarixindən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının sədri                                                       Şahin Mustafayev
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının
2 dekabr 2013-cü il tarixli
14 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.


Ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, təchizat, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri
 

Məhsulların adı

Şirkətdaxili tariflər

Aksiz

Tariflər (ƏDV ilə)

dərəcəsi

məbləği

təchizat

topdansatış

pərakəndə satış

manat/ton

%

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/litr

1.

Avtomobil benzini (Aİ-95)

305,27

159,0

485,38

15,0

948,0

1048,0

0,80

2.

Avtomobil benzini (Aİ-92)

290,44

134,0

389,19

15,0

817,0

917,0

0,70

3.

Avtomobil benzini (Aİ-80)

290,44

134,0

389,19

15,0

817,0

917,0

0,70

4.

Dizel yanacağı

323,32

57,0

184,29

15,0

614,0

714,0

0,60

5.

Reaktiv mühərrik yanacağı

219,43

68,0

149,21

15,0

450,0

 

 

6.

Nafta (ilkin emal benzini)

149,55

70,0

104,69

 

300,0

 

 

7.

Maye qaz

150,44

69,0

103,80

 

300,0

 

 

8.

Mühərrik yanacağı (DT-36)

105,14

170,0

178,74

15,0

350,0

 

 

9.

Mühərrik yanacağı (DT-20)

125,49

160,0

200,78

15,0

400,0

 

 

10.

Soba mazutu

97,78

147,0

143,74

15,0

300,0

 

 

11.

Bitum

(BN-60/90, BNB-60/70)

121,06

180,0

217,91

 

400,0

 

 

12.

Bitum (MQO)

60,08

34,0

20,43

 

95,0

 

 

13.

Bitum

(BNV, BNB-70/30, BNB-85/25)

161,73

31,0

50,14

 

250,0

 

 

14.

Ağ neft (KO-20)

318,42

32,0

101,89

12,0

508,0

558,0

0,45

15.

Qaz benzini

129,90

37,0

48,06

 

210,0

 

 

16.

Mühərrik yağı

(M-12VB, M-14V2)

398,07

52,0

207,0

12,0

726,0

776,30

0,70

17.

Sənaye yağları

(İ-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)

270,0

72,0

194,4

12,0

560,0

609,95

0,55

18.

Turbin yağları

(T-22, T-30, T-46)

300,55

39,0

117,21

12,0

505,0

554,50

0,50

19.

Transformator yağı

(T-1500)

331,82

54,0

179,18

12,0

615,0

665,40

0,60

20.

Digər yağlar (AK-15, S-11, XM-6, K-12, K-19, VM-4)

237,94

56,0

133,25

12,0

450,0

499,80

0,42

21.

Koks (KT-A)

54,12

19,0

10,28

 

76,0

 

 

22.

Koks (KT-T)

27,78

19,0

5,28

 

39,0

 

 

23.

Koks (KT-Q)

39,50

18,0

7,11

 

55,0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası