İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

QƏRARLAR

02.12.2013

Taksofonlardan həyata keçirilən telefon rabitəsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə

QƏRAR № 10

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI

QƏRAR №10

Bakı şəhəri, 2 dekabr 2013-cü il

Taksofonlardan həyata keçirilən telefon rabitəsi xidmətlərinin tariflərinin
tənzimlənməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası QƏRARA ALIR:
1. Taksofonlardan həyata keçirilən telefon danışıqlarının tarifləri ƏDV daxil olmaqla aşağıdakı səviyyədə təsdiq edilsin:
 

İstiqamətlər

Tariflər

(qəpik/dəqiqə)

I

II

III

1.

Şəhərdaxili

2,0

2.

Şəhərlərarası

5,0

3.

Beynəlxalq

32,0


2. Bu qərar 1 yanvar 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının sədri                               Şahin Mustafayev


© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası