İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

QƏRARLAR

10.02.2014

“Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2 dekabr 2013-cü il tarixli 14 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

QƏRAR № 1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI

QƏRAR № 1

Bakı şəhəri, 10 fevral 2014-cü il


“Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2 dekabr 2013-cü il tarixli 
14 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”yə və “Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 dekabr 2013-cü il tarixli 333 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 6 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Qərarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası QƏRARA ALIR:
1. “Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2 dekabr 2013-cü il tarixli 14 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. həmin qərarın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş “Ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, təchizat, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri”nin cədvəl hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
 

Məhsulların adı

Şirkətdaxili tariflər

Aksiz

Tariflər (ƏDV ilə)

dərəcəsi

məbləği

təchizat

topdansatış

pərakəndə satış

manat/ton

%

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/litr

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1.

Avtomobil benzini (Aİ-95)

482,12

64,0

308,56

15,0

948,0

1048,0

0,80

2.

Avtomobil benzini (Aİ-92)

411,91

65,0

267,74

15,0

817,0

917,0

0,70

3.

Avtomobil benzini (Aİ-80)

409,43

66,0

270,22

15,0

817,0

917,0

0,70

4.

Dizel yanacağı

430,19

18,0

77,43

15,0

614,0

714,0

0,60

5.

Reaktiv mühərrik yanacağı

338,20

9,0

30,44

15,0

450,0

 

 

6.

Nafta (ilkin emal benzini)

224,99

13,0

29,25

 

300,0

 

 

7.

Maye qaz

208,39

22,0

45,85

 

300,0

 

 

8.

Mühərrik yanacağı (DT-36)

228,95

24,0

54,95

15,0

350,0

 

 

9.

Mühərrik yanacağı (DT-20)

249,06

31,0

77,21

15,0

400,0

 

 

10.

Soba mazutu

234,49

3,0

7,03

15,0

300,0

 

 

11.

Bitum (BN-60/90, BNB-60/70)

305,39

11,0

33,59

 

400,0

 

 

12.

Bitum (MQO)

60,08

34,0

20,43

 

95,0

 

 

13.

Bitum (BNV, BNB-70/30, BNB-85/25)

161,73

31,0

50,14

 

250,0

 

 

14.

Ağ neft (KO-20)

318,42

32,0

101,89

12,0

508,0

558,0

0,45

15.

Qaz benzini

129,90

37,0

48,06

 

210,0

 

 

16.

Mühərrik yağı (M-12VB, M-14V2)

398,07

52,0

207,00

12,0

726,0

776,3

0,70

17.

Sənaye yağları

(İ-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)

270,00

72,0

194,40

12,0

560,0

610,0

0,55

18.

Turbin yağları (T-22, T-30, T-46)

300,55

39,0

117,21

12,0

505,0

554,5

0,50

19.

Transformator yağı (T-1500)

331,82

54,0

179,18

12,0

615,0

665,4

0,60

20.

Digər yağlar (AK-15, S-11, XM-6,

K-12, K-19, VM-4)

237,94

56,0

133,25

12,0

450,0

499,8

0,42

21.

Koks (KT-A)

54,12

19,0

10,28

 

76,0

 

 

22.

Koks (KT-T)

27,78

19,0

5,28

 

39,0

 

 

23.

Koks (KT-Q)

39,50

18,0

7,11

 

55,0

 

 


 
1.2. 2.5-ci bənddə “topdansatış tariflərinə” sözlərindən sonra “təchizat tarifləri müəyyənləşdirilmiş” sözləri əlavə edilsin.
2. Bu qərarın 1.1-ci bəndi 1 yanvar 2014-cü il tarixindən tətbiq edilsin.
3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının sədri                                                                      Şahin Mustafayev
 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası