İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

QƏRARLAR

05.09.2014

“Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə (taksi istisna olmaqla) ölkədaxili sərnişindaşıma xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 26 aprel 2013-cü il tarixli 1 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

QƏRAR № 8

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI

Q Ə R A R №8

Bakı şəhəri, 5 sentyabr 2014-cü il

“Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə (taksi istisna olmaqla) ölkədaxili sərnişindaşıma xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 26 aprel 2013-cü il tarixli 1 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası QƏRARA ALIR:
1. “Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə (taksi istisna olmaqla) ölkədaxili sərnişindaşıma xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 26 aprel 2013-cü il tarixli 1 nömrəli Qərarının 1-ci bəndinin cədvəl hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
 
"

Marşrut

Məsafə

(dövrün uzunluğunun yarısı)

Marşrutun nömrəsi

Tarif

(qəpiklə)

I

II

III

IV

V

1.

Şəhərdaxili

məsafədən asılı olmayaraq

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

20

2.

Şəhərətrafı və qəsəbələrarası

1 km-dən 15 km-dək

(15 km daxil olmaqla)

111, 113, 118, 119, 133, 135, 138, 142, 143, 144, 145, 148, 156, 158, 159, 162, 170, 174, 178, 190, 198, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 216

20

15 km-dən 25 km-dək

(25 km daxil olmaqla)

102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 121, 124, 125, 129, 131, 132, 134, 137, 139, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 199, 201, 203, 205, 214, 215, 217

25

25 km-dən 30 km-dək

(30 km daxil olmaqla)

103, 112, 114, 123, 127, 128, 130, 140, 152, 160, 173, 175, 192, 207, 211

30

30 km-dən 40 km-dək

(40 km daxil olmaqla)

100, 107, 126, 136, 141, 149, 157, 172, 194, 196, 197, 200, 212

35

40 km-dən 45 km-dək

(45 km daxil olmaqla)

101, 164, 171

50

45 km-dən 50 km-dək

(50 km daxil olmaqla)

187

70

50 km-dən yuxarı

115, 122, 150, 195

80

                                                                                                                                                                                 "
2. Bu qərar 6 sentyabr 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının sədri Şahin Mustafayev
 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası