İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

QƏRARLAR

01.08.2014

Təhlükəli tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə

QƏRAR № 3

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI

QƏRAR №3

Bakı şəhəri, 1 avqust 2014-cü il

Təhlükəli tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası QƏRARA ALIR:
1. Xüsusi ayrılmış yerlərdə (poliqonlarda) təhlükəli tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tarifləri ƏDV daxil olmaqla aşağıdakı səviyyədə təsdiq edilsin:
 

Təhlükəli tullantılar

Tarif

(manat/m3)

I

II

III

1.

Tullantıların yandırılmasından əmələ gələn tüstü külü

10,0

2.

Təhlükəli tibbi tullantılar

10,0

3.

Digər təhlükəli tullantılar

80,0

 
2. “Təhlükəli tullantıların (o cümlədən radioaktiv materialların) daşınması, saxlanılması və basdırılması üzrə pullu xidmətlərin tarifləri barədə” Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 25 dekabr 2007-ci il tarixli 26 nömrəli Qərarı ləğv edilsin.
3. Bu qərar 4 avqust 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının sədri                                   Şahin Mustafayev
 
 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası