İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir! Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası

Tarif (qiymət) Şurası

AZ|EN

QƏRARLAR

14.01.2015

Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə

QƏRAR № 2

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI

QƏRAR №2

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2015-ci il

Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli 1167-IVQD nömrəli Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası QƏRARA ALIR:
1. “Ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, təchizat, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. bu qərarla təsdiq edilmiş tariflərdə ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsulları üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vergilər nəzərə alınmışdır;
2.2. şirkətdaxili tariflərdə vaqonların yüklənməyə verilməsi, onların təmizlənməsi, yüklənməsi və yüklərin yola salınması üçün “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Bakı şəhərindəki dayanacaqlarına çatdırılması xərcləri nəzərə alınmışdır;
2.3. neft məhsullarının topdansatış tariflərinə aksiz və əlavə dəyər vergisi (ƏDV), eləcə də təchizat tarifləri müəyyənləşdirilmiş neft məhsulları üzrə təchizat tarifləri daxil edilmişdir;
2.4. neft məhsullarının satışını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti topdansatış tariflərinə qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisini əlavə edib təchizat tariflərini çıxmaqla, təchizat təşkilatları isə topdansatış tariflərinə yol vergisini əlavə etməklə həyata keçirirlər;
2.5. topdansatış tariflərinə təchizat tarifləri müəyyənləşdirilmiş neft məhsullarının ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən pərakəndə satış yerlərinə qədər daşınması ilə bağlı bütün xərclər daxil edilmişdir;
2.6. pərakəndə satış tariflərinə aksiz, ƏDV, təchizat tarifləri, eləcə də qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisi tətbiq olunan neft məhsulları üzrə yol vergisi daxil edilmişdir;
2.7. mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər neft məhsullarının topdan və pərakəndə satışını bu qərarla təsdiq edilmiş tariflərlə, qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisi tətbiq olunan neft məhsullarının topdan satışını isə topdansatış tariflərinə yol vergisini əlavə etməklə həyata keçirirlər;
2.8. bu qərarda göstərilən neft məhsulları idxal olunduqda onların satışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş rüsum və vergilər ödənilməklə, bu qərarla təsdiq edilən topdansatış və pərakəndə satış tarifləri əsasında, qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisi tətbiq olunan neft məhsullarının topdan satışı isə topdansatış tariflərinə yol vergisi əlavə edilməklə həyata keçirilir.
3. Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının “Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə” 12 yanvar 2015-ci il tarixli 1 nömrəli Qərarı ləğv edilsin.
4. Bu qərar 15 yanvar 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının sədri                            Şahin Mustafayev
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının
14 yanvar 2015-ci il tarixli
2 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
 
 
Ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, təchizat, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri
 

Məhsulun adı

Şirkətdaxili tarif

Aksiz

Təchizat tarifi

(ƏDV ilə)

Topdansatış tarifi

(ƏDV ilə)

Yol vergisi

Pərakəndə satış tarifi

(ƏDV ilə)

dərəcəsi

məbləği

manat/ton

%

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/litr

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1.

Avtomobil benzini (Aİ-95)

468,58

64,0

299,89

15,0

921,8

26,2

1048,0

0,80

2.

Avtomobil benzini (Aİ-92)

398,46

65,0

259,00

15,0

790,8

26,2

917,0

0,70

3.

Avtomobil benzini (Aİ-80)

396,06

66,0

261,40

15,0

790,8

26,2

917,0

0,70

4.

Dizel yanacağı

413,10

18,0

74,36

15,0

590,2

23,8

714,0

0,60

5.

Reaktiv mühərrik yanacağı

338,20

9,0

30,44

15,0

450,0

 

 

 

6.

Nafta (ilkin emal benzini)

224,99

13,0

29,25

 

300,0

 

 

 

7.

Maye qaz

183,10

22,0

40,28

 

263,6

36,4

 

 

8.

Mühərrik yanacağı (DT-36)

228,95

24,0

54,95

15,0

350,0

 

 

 

9.

Mühərrik yanacağı (DT-20)

249,06

31,0

77,21

15,0

400,0

 

 

 

10.

Soba mazutu

234,49

3,0

7,03

15,0

300,0

 

 

 

11.

Bitum

(BN-60/90, BNB-60/70)

305,39

11,0

33,59

 

400,0

 

 

 

12.

Bitum (MQO)

60,08

34,0

20,43

 

95,0

 

 

 

13.

Bitum (BNV, BNB-70/30, BNB-85/25)

161,73

31,0

50,14

 

250,0

 

 

 

14.

Ağ neft (KO-20)

318,42

32,0

101,89

12,0

508,0

 

558,0

0,45

15.

Qaz benzini

129,90

37,0

48,06

 

210,0

 

 

 

16.

Mühərrik yağı

(M-12VB, M-14V2)

398,07

52,0

207,00

12,0

726,0

 

776,3

0,70

17.

Sənaye yağları (İ-12A,

İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)

270,00

72,0

194,40

12,0

560,0

 

610,0

0,55

18.

Turbin yağları

(T-22, T-30, T-46)

300,55

39,0

117,21

12,0

505,0

 

554,5

0,50

19.

Transformator yağı

(T-1500)

331,82

54,0

179,18

12,0

615,0

 

665,4

0,60

20.

Digər yağlar (AK-15, S-11, XM-6, K-12, K-19, VM-4)

237,94

56,0

133,25

12,0

450,0

 

499,8

0,42

21.

Koks (KT-A)

54,12

19,0

10,28

 

76,0

 

 

 

22.

Koks (KT-T)

27,78

19,0

5,28

 

39,0

 

 

 

23.

Koks (KT-Q)

39,50

18,0

7,11

 

55,0

 

 

 

 

© 2007 Azərbaycan Respublikası      Tarif (Qiymət) Şurası